GUVERNUL ROMANIEI – MINISTERUL CULTURII

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor serviciilor publice pe care DJC Gorj le oferă, am creat formulare uşor de descărcat şi completat de către cei care solicită:

  • Avizul DJC Gorj pentru intervenţii la monumente istorice, respective în zona lor de protecţie
  • Precizarea regimului juridic de monument istoric pentru imobile
  • Exercitarea dreptului de preemţiune al statului la vânzarea monumentelor istorice
  • Eliberarea unui certificat de export pentru bunuri culturale mobile
  • Avizul Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public
  • Model cerere pentru avizare PUZ
  • Model notificare prealabilă  conform prevederilor art.11 alin. (4). din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

De asemenea, pentru a evita corespondenţa în vederea completării documentaţiilor înaintate spre avizare către DJC Gorj ataşăm:

  • Conţinutul documentaţiei ce trebuie depuse pentru obţinerea avizului DJC Gorj pentru intervenţii la monumente istorice, respectiv în zona de protecţie a acestora
  • Conţinutul documentaţiei ce trebuie depuse pentru obţinerea avizului Comisiei Naţionale, respectiv Zonale pentru Monumentele de For Public

path: downloads