GUVERNUL ROMANIEI – MINISTERUL CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE

IANUARIE

 

* 1-7 ianuarie 2012

– Datini şi obiceiuri de iarnă

                Organizează: Căminele culturale, la Cruşeţ, Jupâneşti, Bărbăteşti, Săuleşti, Licurici 

* 11 – 30 ianuarie 2012

– GORJFEST 2012. Vernisajul expoziţiei de fotografie artistică ,,Acasă la Brâncuşi” (autor Teodor Dădălău)

Organizează: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, la Galeriile de Artă ,,Constantin Brâncuşi”, Chişinău, Republica Moldova

Partener: Academia de Teatru, Muzică şi Artă Plastică din Chişinău

* 15 ianuarie 2012

Eminesciana. Ziua Culturii Naţionale. Complex de manifestări culturale închinate sărbătoririi naşterii poetului naţional şi omagierii culturii româneşti

Organizează: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Biblioteca Judeţeană ,,Christian Tell”, Ansamblul artistic profesionist ,,Doina Gorjului’’, Liceul de arte ,,Constantin Brăiloiu”, Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu”, Reprezentanţa Gorj a Uniunii Scriitorilor din România, la Teatrul ,,Elvira Godeanu” Tg-Jiu

– Ziua Culturii Naţionale. Simpozioane, recitaluri de muzică şi poezie, concursuri tematice

Organizează: Aşezămintele culturale din Gorj

* 24 ianuarie 2012

Spectacole literar-muzical evocatoare ,,Pururi uniţi sub tricolor’’ închinate Unirii Principatelor Române

Organizează: Consiliul Judeţean şi Prefectura Gorj, Primării şi Consilii locale, la Tg-Jiu şi în judeţ

Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul artistic profesionist ,,Doina Gorjului’’, Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu”, Şcoala Populară de Artă, instituţii şi aşezăminte culturale

* 26 ianuarie 2012

Seminar metodic:,,Strategii şi politici culturale în Gorj’’

Organizează: CJCPCT Gorj, la Muzeul Judeţean ,,Alexandru Ştefulescu”

Co-organizatori: Consiliul Judeţean Gorj, Biblioteca Judeţeană ,,Christian Tell”

Participă: directorii aşezămintelor culturale şi bibliotecari publici din judeţ

 

 

FEBRUARIE

 

 

* 1 februarie 2012

Focuri peste zăpezi. Manifestare cultural-religioasă închinată Sf. Trifon, expoziţie de costume populare şi obiecte de mică industrie ţărănească

Organizează: Fundaţia culturală ,,Dăruie vieţii farmec” Tg-Jiu, Biserica parohială şi Biblioteca publică, la Ciuperceni

Parteneri: CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă, Consiliul local şi Căminul cultural Ciuperceni

* 6 februarie 2012

Gorjul tradiţional. Expoziţie de ţesături şi costume populare

Organizează: Căminul Cultural, la Licurici

Partener: CJCPCT Gorj

* 14 februarie 2012

– Valentine’s Day. Manifestări artistice dedicate iubirii

Organizează: Primăria Tg-Jiu, Teatrul ,,Elvira Godeanu”, Casele de cultură, la Tg-Jiu, Turceni şi Rovinari

* 15 februarie 2012

Simpozion şi expoziţie de artă populară: ,,Portul popular din Ciuperceni, Gorj”

Organizează: Căminul Cultural şi Biblioteca publică, la Ciuperceni

Partener: CJCPCT Gorj

* 16 februarie 2012

– Gorjul tradiţional. Expoziţie de costume populare şi spectacole folclorice

Organizează: Căminul Cultural şi Şcoala Populară de Artă, la Drăgoteşti

Partener: CJCPCT Gorj

Colocviile de critică şi istorie literară ale revistei ,,Portal Măiastra”: ,,Scriitori gorjeni”

Organizează: CJCPCT Gorj, la Colegiul Naţional ,,Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu

Parteneri: Biblioteca judeţeană, Societatea de ştiinţe filologice din România – Filiala Gorj, Reprezentanţa Gorj a U.S.R., Cenaclul literar ,,Columna”

* 19 februarie 2012

– Expoziţie de artă populară

Organizează: Căminul cultural, la Drăgoteşti

* 24 februarie 2012

Sărbătoarea dragostei. Dragobetele

Organizează: Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu’’, Primăria Tg-Jiu, CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă, Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului’’, Casele de Cultură şi Căminele Culturale din Gorj, la Tg-Jiu şi în judeţ

* 29 februarie 2012

,,Ţânţăreni, vatră de istorie. 191 ani de la popasul lui Tudor Vladimirescu în localitate. Evocare, pelerinaj la monumentul din Tg-Jiu al eroului, expoziţii de carte, moment poetic

Organizează: Consiliul local, Primăria şi Căminul Cultural, la Ţânţăreni şi Tg-Jiu

MARTIE

 

 

* 8 martie 2012

– Festivalul ,,Mărţişoare folclorice”, ediţia a VI-a

Organizează: Consiliul local, Primăria şi Căminul Cultural, la Stoina

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

– Festivalul folcloric ,,Mărţişoare pentru mame”, ediţia a III-a

Organizează: Căminul cultural şi Biblioteca publică, la Cruşeţ

 * 9 martie 2012

Gorjul tradiţional: Mucenicii. Lăuatul fetelor

Organizează: Căminele Culturale, la Bărbăteşti şi Săuleşti

Partener: CJCPCT Gorj

* 12-30 martie 2012

– Festivalul portului şi dansului popular pentru tineret ,,Liviu Dafinescu”, ediţia a IX-a, faza pe localitate

Organizează: CJCPCT Gorj şi Ansamblul ,,Doina Gorjului”, în judeţ

* 25 martie 2012

Gorjul tradiţional. Sărbătorile dealului – manifestare etnofolclorică

Organizează: Consiliul local, Parohia şi Căminul Cultural, la Runcu

Partener: CJCPCT Gorj

Târgul de ceramică şi seminţe de la Tismana

Organizează: Consiliul local şi Casa de Cultură, la Tismana

Partener: CJCPCT Gorj

* 26 martie-7 aprilie 2012

– Tradiţii şi obiceiuri de Paşte. Festivalul de muzică religoasă ,,Te Deum Laudamus”. Concurs de ouă încondeiate, creaţie literară şi gastronomie

Organizează: Consiliul local, Căminul cultural, Biblioteca publică şi instituţiile şcolare, la Ţânţăreni

Partener: CJCPCT Gorj

* 29-31 martie 2012

Festivalul de teatru ,,Sabin Popescu’’, ediţia a XIII-a

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul local şi Casa de Cultură, la Novaci

Partener: CJCPCT Gorj

 

 

APRILIE

 

* 1 aprilie 2012

– Parada glumelor. Concurs de interpretare anecdote

Organizează: Căminul cultural, la Peştişani

Partener: CJCPCT Gorj

Organizează: Biblioteca Judeţeană, la filiala pentru copii

Parteneri: instituţii şcolare

* 8 aprilie 2012

– Pastorala Floriilor. Complex de manifestări cultural-artistice închinate sărbătorilor pascale

Organizează: CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă, Ansamblul artistic profesionist ,,Doina Gorjului”, Consiliile locale şi aşezămintele culturale, la Stăneşti, Bălceşti, Câlnic, Bărbăteşti, Jupâneşti şi Rovinari

– Convieţuiri. Spectacol artistic de Ziua Internaţională a rromilor

Organizează: Consiliul local şi Căminul cultural, la Ţânţăreni

Parteneri: Filiala Partidei Rromilor din Ţânţăreni, CJCPCT Gorj

– Lăutari de ieri, lăutari de azi. Concert de muzică lăutărească

Organizează: Consiliul local, Căminul cultural şi organizaţia locală a rromilor, la Săuleşti

* 10 aprilie 2012

– Concurs de încondeiere a ouălor

Organizează: Căminul cultural, la Muzeul satului Turburea

Partener: CJCPCT Gorj

* 13-17 aprilie 2012

– Iepuraşul când soseşte. Expoziţie de ouă încondeiate, concurs de desene şi materiale confecţionate de copii închinate sărbătorilor de Paşte

Organizează: Căminul cultural, Biblioteca publică şi instituţiile şcolare, la Bărbăteşti

Partener: CJCPCT Gorj

* 15 aprilie 2012

– Lumină din lumină. Expoziţii de icoane, ouă încondeiate, produse tradiţionale. Recital de muzică religioasă

Organizează: Consiliul local, Primăria, Casa de cultură, Biblioteca publică, şcoli generale şi Clubul Elevilor, la Catedrala Ortodoxă ,,Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” din Rovinari

– Expoziţie de icoane

Organizează: Căminul cultural şi Biblioteca publică, la Logreşti

Partener: CJCPCT Gorj

* 19 aprilie 2012

– Gorjul tradiţional. Sărbătorile dealului. Sfinţirea viilor

Organizează: Primăria şi Căminul Cultural, la Bâlta/ Runcu

Parteneri: CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă

* 19-22 aprilie 2012

– Zilele Culturii Scrise în Gorj. Lansări de cărţi şi reviste, salon editorial itinerant, întâlniri cu scriitori gorjeni

Organizează: Biblioteca Judeţeană, la Tg-Jiu şi în judeţ

Partener: CJCPCT Gorj

* 21-22 aprilie 2012

– Festivalul interjudeţean de umor ,,Al. C. Calotescu-Neicu”

Organizează: CJCPCT Gorj, Primăria şi Casa de Cultură, la Turceni

Parteneri: Biblioteca Judeţeană, Liga Culturală ,,Fiii Gorjului” Bucureşti

* 22 aprilie 2012

–  Gorjul tradiţional.Strigarea fetelor, împodobitul porţilor gospodăriilor cu crengi de fag

Organizează: Căminul Cultural, la Cruşeţ

Partener: CJCPCT Gorj

– Ziua costumului popular. Expoziţie şi concurs de costume populare din zonă

Organizează: Căminul cultural, la Stejari

Partener: CJCPCT Gorj

– Simpozion: ,,Bisericile de lemn din satul Zeicoiu”

Organizează: Primăria, Căminul cultural şi Societatea culturală ,,Noi zăicoienii”, la Dănciuleşti

* 23 aprilie 2012

Gorjul tradiţional. Sărbătoarea Sf. Gheorghe . Manifestări cultural-religioase

Organizează: Consiliile locale şi aşezămintele culturale, la Bolboşi, Bumbeşti-Jiu, Bustuchin, Crasna, Muşeteşti,  Samarineşti, Săuleşti, Stoina, Urdari, Turcineşti

Parteneri: CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

– Sărbătoarea Fiilor satului Frânceşti

Organizează: Consiliul local şi Căminul cultural, la Peştişani

* 24-25 aprilie 2012

Zilele Oraşului Bumbeşti-Jiu. Complex de manifestări cultural-artistice

Organizează: Consiliul local, Primăria şi Casa de Cultură, la Bumbeşti-Jiu

Parteneri: Instituţii culturale judeţene

* 27 aprilie 2012

Sesiune de comunicări ştiinţifice: ,,90 ani de la începuturile mişcării culturale de pe Valea Jaleşului.  ,,Crinul satelor” – prima bibliotecă sătească din Gorj, Arcani, 1917

Organizează: CJCPCT şi Filiala Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice, la Arcani

* 27-29 aprilie 2012

– Festivalul portului şi dansului popular gorjenesc ,,Liviu Dafinescu”, faza judeţeană

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului”,  CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj, la Tg-Jiu şi Novaci

* 28 aprilie 2012

– Micii artişti. Expoziţie de sculptură în lemn realizată de copii

Organizează: Căminul cultural, la Muşeteşti

* 29 aprilie 2012

– Oraşul în care m-am născut. Târg al meşterilor populari. Întâlnire cu rapsozii locali

Organizează: Consiliul local, Primăria, Casa de cultură, Biblioteca publică, la Rovinari  

* 30 aprilie 2011

– Gorjul istoric şi pitoresc. Expoziţii de carte, hărţi, ghiduri turistice şi ilustrate poştale

Organizează: Caminele Culturale, la Ciuperceni şi Ioneşti

 

                MAI

 

* 1-2 mai 2012

– Zilele Gorjului religios. Cuviosul Irodion de la Lainici, ocrotitorul Gorjului

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Şcoala Populară de Artă, la Mănăstirea Lainici şi Tg-Jiu

Parteneri: instituţii şi aşezăminte culturale

* 3-6 mai 2012

Zilele comunei Brăneşti. Sărbătoare comunitară

Organizează: Consiliul local şi Căminul Cultural, la Brăneşti

Parteneri: Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului”, CJCPCT Gorj

Parteneri: Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului” şi Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

* 7-13 mai 2012

– Zilele oraşului Rovinari. Complex de manifestări cultural-artistice

Organizează: Consiliul local, Primăria, Casa de cultură şi Biblioteca o®ăsenească, la Rovinari

* 12 mai 2012

Gorjul tradiţional. Ghermanul. Sărbătoare comunitară

Organizează: Consiliul local şi Căminul Cultural, la Runcu

Parteneri: Şcoala Populară de Artă

* 12-20 mai 2012

– Zilele ,,Elvira Godeanu”. Festival de teatru. Gala Premiilor ,,Elvira Godeanu” pe anul 2011

Organizează: Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu”, la Tg-Jiu

Parteneri: Primăria Tg-Jiu, CJCPCT Gorj, Centrul Municipal de Cultură ,,Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu

Parteneri: instituţii şcolare

* 17-20 mai 2012

Festivalul internaţional de literatură ,,Tudor Arghezi”, ediţia a XXXII-a;

Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu şi Tg-Cărbuneşti

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Biblioteca Judeţeană, Primăria, Consiliul local şi Centrul cultural ,,Tudor Arghezi’’ Tg-Cărbuneşti, Ansamblul artistic profesionist ,,Doina Gorjului”, – Zilele culturii novăcene. Festivalul interjudeţean de folclor pastoral ,,Urcatul oilor la munte

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Casa de Cultură, la Novaci

Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului”

* 18-20 mai 2012

– Festivalul internaţional de muzică cultă ,,Orfeus”

Organizează: Liceul de arte ,,C-tin Brăiloiu”, Inspectoratul Şcolar al Judeţeţului Gorj

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Primăria Tg-Jiu, CJCPCT Gorj, Şcoala populară de artă, Centrul Municipal de Cultură ,,C-tin Brâncuşi”, Teatrul ,,Elvira Godeanu”, la Tg-Jiu

– Festivalul naţional de gimnastică aerobică şi dans ,,Măiastra”, ediţia a III-a

Organizează: Palatul Copiilor, la Tg-Jiu

Partener: CJCPCT Gorj

* 19 mai 2012

– Inaugurarea colecţiei de artă populară locală

Organizează: Căminul cultural, la Ciuperceni

Partener: CJCPCT Gorj

* 19-20 mai 2012

– Sărbătoarea Fiilor satului

Organizează: Consiliul local şi Căminul cultural, la Muşeteşti

* 21-22 mai 2012

Zilele satului Aninoasa. Lansarea monografiei ,,Comuna Aninoasa” de Virgil Cercelaru, Editura CJCPCT Gorj

Organizează: Primăria, Consiliul local şi aşezămintele de cultură, la Aninoasa

Partener: CJCPCT Gorj

* 21-27 mai 2012

Zilele Târgu-Jiului. Complex de manifestări cultural-artistice şi ştiinţifice

Organizează: Consiliul local şi Primăria, la Tg-Jiu

Parteneri: Instituţii culturale judeţene şi municipale

Târgul meşterilor populari olteni, ediţia a IV-a

Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu

– Obiceiuri de odinioară. Şezătoare populară

Organizează: Căminul cultural, la Jupâneşti

* 23 mai 2012

– Festivalul judeţean de folclor ,,Tinere talente”, ediţia a IV-a

Organizează: Consiliul local şi Casa de Cultură, la Rovinari

Parteneri: Şcoala Populară de Artă, CJCPCT Gorj

* 24 mai 2012

– Evocare istorică: ,,Ziua Eroilor”

Organizează: Muzeul Judeţean, la Monumentul Eroilor de la Bălceşti

Partener: Biblioteca Judeţeană

– Festivalul folcloric ,,Vatra satului”, ediţia a VI-a

Organizează: Consiliul local, Primăria şi Căminul Cultural, la Negomir

Parteneri: Şcoala Populară de Artă, CJCPCT Gorj

Parteneri: instituţii şcolare

* 25 – 29 mai 2012

Festivalul naţional de teatru pentru liceeni ,,C-tin Stanciovici – Brănişteanu” – secţiunea vocaţional

Organizează: Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu”, la Tg-Jiu

Parteneri: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj, CJCPCT Gorj, Centrul Municipal de Cultură ,,Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu

* 25-27 mai 2012

– Zilele municipiului Motru. Simpozion. Expoziţii de artă populară şi artă plastică. Concurs de creaţie literară. Lansări de carte. Spectacole artistice

Organizează: Consiliul local, Primăria, Casa de Cultură şi Biblioteca municipală, la Motru

Festivalul folcloric interjudeţean pentru copii şi tineret ,,Pe fir de baladă’’

Organizează: Palatul Copiilor, la Tg-Jiu

Parteneri: Consiliul local Tg-Jiu, CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă, Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului’’

Târgul naţional al meşterilor populari copii, ediţia a VII-a

Organizează: Palatul Copiilor şi CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Primăria Tg-Jiu

* 26 mai-1 iunie 2012

– Festivalul copilăriei. Concursuri, spectacole, expoziţii

Organizează: Consiliul local, Primăria, aşezămintele culturale şi instituţiile şcolare, la Ţânţăreni

* 27 mai 2012

– Festivalul folcloric ,,Pe dunghiţa Jiului”, ediţia a IV-a

Organizează: Consiliul local, Primăria şi Casa de cultură, la Turceni

Parteneri: Şcoala Populară de Artă şi CJCPCT Gorj

Festivalul folcloric ,,Amaradia’’, ediţia a VI-a

Organizează: Consiliul local şi CJCPCT Gorj, la Hurezani

Parteneri:  Consiliul Judeţean Gorj şi Şcoala Populară de Artă

* 30 mai 2012

– Sărbătoarea florii de salcâm. Manifestare câmpenească

Organizează: Consiliile locale şi Căminele culturale, la Urdari şi Văgiuleşti

Partener: CJCPCT Gorj

IUNIE

* 1-3 iunie 2012

– Zilele oraşului Ţicleni, ediţia a VII-a. Manifestări cultural-artistice şi sportive, concursuri, spectacole

Organizează: Consiliul local, Primăria, Casa de cultură şi Biblioteca publică, la Ţicleni

* 2-3 iunie 2012

– Festivalul folcloric pastoral ,,Răsună munţii sub Parâng, la Crasna”

Organizatori: Primăria, Consiliul Local şi centrul Cultural, la Crasna

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, CJCPCT şi Ansamblul Artistic ,,Doina Gorjului”

* 2-4 iunie 2012

– Sărbătoarea Fiilor satului

Organizează: Consiliul local şi Căminul cultural, la Turburea

* 3 iunie 2012

Gorjul istoric şi cultural, ediţia a XVI-a. Sărbătoarea Fiilor Gorjului

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul local şi Primăria Tg-Jiu, Liga culturală    ,,Fiii Gorjului’’ Bucureşti, instituţii culturale gorjene

Imn în Câmpia Padeşului. Evocare istorică şi spectacol artistic închinat împlinirii a 191 ani de la Revoluţia lui Tudor Vladimirescu

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul local şi Primăria, la Padeş

Co-organizatori: Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului’’, CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă, Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu” şi Palatul Copiilor Tg-Jiu

– Pandurul de la Vladimir. Evocare, concurs de cultură generală, expoziţie de carte

Organizează: Primăria şi Biblioteca publică, la Vladimir

– Târgul de Rusalii. Manifestare culturală comunitară

Organizează: Primăria şi Căminul cultural, la Alimpeşti

Partener: CJCPCT Gorj

– Duminica Mare. Rusaliile. Serbare câmpenească

Organizează: Primăria şi Căminul cultural, la Câlnic

Partener: CJCPCT Gorj

* 4 iunie 2012

– Logodna vinului cu ulcica. Manifestare comunitară

Organizator: Fundaţia culturală ,,Dăruie vieţii farmec” Tg-Jiu, la Tg-Jiu

Partener: Şcoala Populară de Artă

* 5 iunie 2012

– Inaugurarea Colecţiei de artă populară locală

Organizează: Căminul cultural, la Licurici

Partener: CJCPCT Gorj

* 8 iunie 2012

– Festivalul folcloric pentru copii ,,Filofteia Lăcătuşu”, ediţia I (65 ani de la naşterea interpretei)

Organizatori: Consiliul Local şi Primăria Runcu, CJCPCT Gorj, la Suseni/ Runcu

Parteneri: Ansamblul artistic profesionist ,,Doina Gorjului”, Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

* 9-10 iunie 2012

– Festivalul naţional de muzică uşoară şi folk ,,Coloana Infinitului”, ediţia a V-a

Organizează: Palatul Copiilor, la Tg-Jiu

Parteneri: CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă

* 10 iunie 2012

– Ziua cireşului. Sărbătoare comunitară

Organizează: Consiliul local, Primăria şi Căminul cultural, la Turcineşti

Partener: CJCPCT Gorj

* 15 iunie 2012

– Eminescu la Floreşti – Complex de manifestări închinate popasului eminescian pe meleagurile Gorjului; Festivalul interjudeţean de creaţie şi interpretare ,,Freamăt de codru”, ediţia a II-a; Festivalul interjudeţean de romanţe ,,Sara pe deal”, ediţia a IV-a

Organizează: Primăria, Consiliul local şi CJCPCT Gorj, la Floreşti şi Ţânţăreni

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Biblioteca Judeţeană, Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului”, Şcoala Populară de Artă, Liceul de arte ,,C-tin Brăiloiu” Tg-Jiu

* 17-18 iunie 2012

Zilele comunei Ţânţăreni. Simpozion, spectacole de muzică populară şi uşoară, întreceri sportive, hora satului

Organizează: Consiliul local, Primăria, Căminul cultural şi biblioteca publică, la Ţânţăreni

* 18-24 iunie 2012

Gorjfest 2012. Tabără internaţională de sculptură cu subiect religios, ediţia I

Organizează: CJCPCT Gorj, la Mănăstirea Crasna

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul local Crasna, Mănăstirea Crasna

* 23-24 iunie 2012

– Congres internaţional de dacologie: Brâncuşi, viaţa şi opera. Ansamblul de la Tg-Jiu

Organizează: Dacia Revival International Society, New-York/ USA, la Tg-Jiu şi în judeţ

Parteneri: Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Gorj, Primăria Tg-Jiu, CJCPCT Gorj

– Festival naţional de film de scurt metraj ,,Brâncuşi”, ediţia I

Organizează: CJCPCT Gorj

Partener: Consiliul Judeţean Gorj

* 24 iunie 2012

Sânzienele. Drăgaica – nedei populare

Organizează: Consiliile locale şi aşezămintele culturale, la Crasna, Bărbăteşti, Cruşeţ, Motru, Săuleşti, Drăgoteşti

Parteneri: Instituţii culturale judeţene

Sărbătoarea Rădineştilor. Simpozion, lansări de cărţi şi reviste, spectacole folclorice

Organizează: Societatea cultural-ştiinţifică Rădineşti şi Consiliul local Dănciuleşti, la Rădineşti

Parteneri: Şcoala Populară de Artă şi CJCPCT Gorj

* 26 iunie 2012

– Ziua Drapelului Naţional. Ceremonii militare şi religioase, spectacole artistice

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Consiliile şi Primăriile locale, instituţii şi aşezăminte culturale

– Sărbătoarea florii de tei

Organizează: Primăria, Consiliul local şi aşezămintele culturale, la Negomir

Partener: CJCPCT Gorj

* 29 iunie 2012

– În poiana din Nucet. Sărbătoare populară

Organizează: Consiliul local, Primăria şi Căminul cultural, la Peştişani

Parteneri: Şcoala Populară de Artă, CJCPCT Gorj

Gorjul tradiţional. Sărbătoarea Sf. Petre. Festivalul folcloric ,,Plai de cântec şi de dor”, ed. a IV-a. Concursuri de olărit, port tradiţional, expoziţii de artă populară

Organizatori: Consiliul local şi Căminul Cultural, la Ciuperceni

Partener: CJCPCT Gorj

– Festivalul folcloric ,,Sofia Drăghici”

Organizează: Consiliul local şi Căminul cultural, la Căpreni

Parteneri: Consiliul Judeţean, Şcoala Populară de Artă, CJCPCT Gorj

– Gorjul tradiţional. Nedeia de Sf. Petre. Sărbători comunitare

Organizează: Consiliile locale şi Căminele Culturale, la Drăgoteşti, Samarineşti şi Scoarţa

– Gorjul tradiţional. Sărbătoarea florii de tei

Organizează: Primăriile, Consiliile locale şi aşezămintele culturale, la Leleşti şi Runcu

IULIE

 

* 1-10 iulie 2012

Tabăra de cercetare a tradiţiilor culturale ,,Constantin Brăiloiu’’, ediţia a VII-a

Organizează: CJCPCT Gorj, la Ţânţăreni, Brăneşti, Stoina, Cruşeţ, Turburea, Dănciuleşti

Parteneri: Consiliile locale şi aşezămintele culturale din zonă, Muzeul Olteniei Craiova

* 4-6 iulie 2012

– Simpozion: ,,Valori istorice, literare şi artistice gorjene”

Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de Cultură şi Biblioteca publică, la Rovinari

Partener: CJCPCT Gorj

* 9 – 12 iulie 2012

– Festivalul internaţional de folclor ,,Tg-Jiu 2012”

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Primăria Tg-Jiu, Ansamblul artistic profesionist,,Doina Gorjului”, CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă, la Tg-Jiu

* 14 iulie 2012

– Evocare: ,,45 ani de la trecerea în nefiinţă a lui Tudor Arghezi”

Organizează: Muzeul Judeţean, la Muzeul de literatură ,,Tudor Arghezi” Tg-Cărbuneşti

Partener: CJCPCT Gorj

– Simpozion: ,,Istorie, cultură, meşteşuguri”

Organizează: Consiliul local şi Căminul cultural, la Baia de Fier

Partener: CJCPCT Gorj

* 17-20 iulie 2012

– Zilele oraşului Turceni, ediţia a VIII-a

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Casa de cultură, la Turceni

Parteneri: Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu şi CJCPCT Gorj

* 19 iulie 2012

– Simpozion: ,,Obiceiuri şi tradiţii populare locale”

Organizează: Căminul cultural şi Biblioteca publică, la Ciuperceni

Partener: CJCPCT Gorj

– Carul Sfântului Ilie. Şezătoare. Întâlnire cu bătrânii satului

Organizează: Căminul cultural, la Bărbăteşti

* 20 iulie 2012

Gorjul tradiţional. Nedeia de Sf. Ilie

Organizează: Consiliile locale şi Căminele culturale, la Polovragi, Jupâneşti, Samarineşti şi Schela

Parteneri: CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă, Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului” Tg-Jiu

– Festivalul folcloric judeţean ,,La stejarul din răscruce”, ediţia a IV-a

Organizează: Consiliul local şi Căminul Cultural, la Stejari

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Şcoala Populară de Artă, CJCPCT Gorj

* 27 iulie 2012

Festivalul folcloric al Jilţurilor ,,Cântecul văilor’’

Organizează: Consiliul local şi Căminul Cultural, la Drăgoteşti

Parteneri: CJCPCT Gorj, Şcoala Populară de Artă

– Festivalul folcloric judeţean ,,Cătunele 2012”, ediţia a IV-a

Organizează: Consiliul local şi Căminul Cultural, la Cătunele

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Şcoala Populară de Artă şi CJCPCT Gorj

Gorjul tradiţional. Sărbătoarea Sf Pantelimon. Manifestare culturală comunitară

Organizează: Consiliul local şi Căminul Cultural, la Crasna

* 28-29 iulie 2012

– Zilele comunei Bustuchin. Festivalul folcloric ,,Iustina Băluţeanu”, ediţia a VIII-a

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul local, Primăria şi Căminul Cultural, la Bustuchin

Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului”, Şcoala Populară de Artă

* 29 iulie 2012

Ziua Imnului Naţional al României. Ceremonial religios, militar şi civil

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Primăriile şi Consiliile locale, instituţii şi aşezăminte culturale, la Tg-Jiu şi în judeţ

– Festivalul folcloric pentru tineret ,,Godineşti 2012”

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Primăria şi Căminul cultural, la Godineşti

Parteneri: Ansamblul artistic profesionist ,,Doina Gorjului” şi CJCPCT Gorj

 

AUGUST

* 1-7 august 2012

Cântecul munţilor. Sărbătoare comunitară

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Casa de Cultură Bumbeşti-Jiu, la Lainici

Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului’’ şi Şcoala Populară de Artă

* 6-7 august 2012

– Zilele comunei Logreşti. Festivalul folcloric ,,Hora din străbuni”, ediţia II-a

Organizează: Primăria, Consiliul local şi aşezămintele culturale, la Logreşti

Partener: Şcoala Populară de Artă şi CJCPCT Gorj

* 6-8 august 2012

– Zilele comunei Băleşti. Complex de manifestări cultural-artistice. Inaugurarea Muzeului satului

Organizează: Consiliul local, Primăria, Căminul cultural şi instituţiile şcolare, la Băleşti

* 8-10 august 2012

Festivalul naţional de folk şi baladă ,,Poarta sărutului”, ediţia a XI-a

Organizează: Şcoala Populară de Artă, Consiliul local şi Primăria Tg-Jiu, Consiliul Judeţean Gorj, la Tg-Jiu

Parteneri: MCPC, CJCPCT Gorj, Teatrul ,,Elvira Godeanu”, Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului”, DJCCPCN Gorj

* 9-11 august 2012

– Zilele staţiunii balneoclimaterice Săcelu

Organizează: Consiliul local şi Casa de Cultură, la Săcelu

Partener: CJCPCT Gorj

* 11 august 2012

– Festivalul folcloric al copiilor ,,Gilortule, apă bună”, ediţia a II-a

Organizează: Muzeul Judeţean, Asociaţia Culturală ,,Maria Lătăreţu’’ Bălceşti, Consiliul local Bengeşti-Ciocadia, Editura BD Media, la Casa-muzeu ,,Maria Lătăreţu” Bălceşti

* 12-15 august 2012

– Zilele Culturii Populare în Gorj, ediţia a II-a; Festivalul cântecului, jocului şi portului popular gorjenesc ,,Tismana 2012”; Târgul meşterilor populari din România (cu participare internaţională), ediţia a VII-a; Expoziţie stradală de fotografii şi bannere: ,,Meşteri şi meşteşuguri în Gorj”

Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu şi în judeţ

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul local şi Primăria Tg-Jiu, Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului’’, Şcoala Populară de Artă, Consilii locale şi aşezăminte culturale

– Zilele comunei Roşia de Amaradia

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Căminul Cultural, la Roşia de Amaradia

* 15 -18 august 2012

Expoziţie de artă populară organizată de Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale – Iuliana Băncescu, la sediul CJCPCT Gorj

* 15 august 2012

– Hramuri şi nedei de Sf. Maria

Organizează: Consiliile locale şi aşezămintele culturale, la Albeni, Brăneşti, Bărbăteşti, Bolboşi, Bustuchin, Cătunele, Ioneşti, Leleşti, Plopşoru, Scoarţa, Slivileşti, Stoina, Urdari, Ţicleni, Turburea, Turcineşti

– Întâlnirea Fiilor satului. Complex de manifestări cultural-artistice

Organizează: Consiliul local şi Căminul Cultural, la Albeni

Partener: CJCPCT Gorj

– Simpozion: Bumbeştiul istoric şi pitoresc

Organizează: Consiliul local şi Casa de Cultură, la Bumbeşti-Jiu

Partener: CJCPCT Gorj

– Dor gorjenesc. Festival folcloric localOrganizează: Consiliul local şi Căminul cultural, la Turburea

* 19 august 2012

– Ziua Minerului. Complex de manifestări cultural-artistice

Organizează: Casa municipală de cultură şi Casa de cultură a sindicatelor, la Motru

Organizează: Consiliul local, Primăria şi Căminul Cultural, la Samarineşti

* 24-29 august 2012

Zilele oraşului Tg-Cărbuneşti

Festivalul interjudeţean de muzică lăutărească ,,Gena Bârsan”, ediţia a VII-a

Organizează: Consiliul local, Primăria şi CJCPCT Gorj, la Tg-Cărbuneşti

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului” şi Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu

* 26 august 2012

– Întâlnirea Fiilor satului. Lansare de carte: ,,Arborele genealogic al familiilor din Dănciuleşti”

Organizează: Primăria şi Căminul Cultural, la Dănciuleşti

Partener: CJCPCT Gorj

* 31 august 2012

– Întâlnirea Fiilor satului Zorleşti

Organizează: Consiliul local, Căminul cultural şi Biblioteca publică Prigoria

Partener: CJCPCT Gorj

 

 

 

SEPTEMBRIE

 

* 1-2 septembrie 2012

– Festivalul toamnei. Parada portului popular, târg naţional al meşterilor populari, concurs interjudeţean al ansamblurilor folclorice pastorale, spectacole artistice, ediţia a III-a

Organizează: S.C. PlanXpert Events SRL, în staţiunea montană Rânca/ Gorj

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Consiliile locale şi Primăriile Novaci, Baia de Fier şi Tg-Jiu, Hotel Mina, Asociaţia sportivă ,,Pandurii” Tg-Jiu

Partener cultural: CJCPCT Gorj

– Zilele comunei Alimpeşti. Complex de manifestări cultural-artistice

Organizează: Primăria, Căminul cultural, Biblioteca publică, la Alimpeşti

* 6-8 septembrie 2012

– Atelierul Naţional de poezie ,,Serile la Brădiceni”, ediţia a XVI-a

Organizează: Biblioteca Judeţeană, la Tg-Jiu şi Brădiceni/ Peştişani

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, CJCPCT Gorj, Primăria şi Consiliul local Peştişani

* 7-8 septembrie 2012

 Zilele comunei Stoina

Organizează: Consiliul local, Primăria şi Căminul Cultural, la Stoina

 * 8 septembrie 2012

Festivalul interjudeţean de folclor ,,Maria Apostol”, ediţia a IV-a

Organizează: CJCPCT Gorj, Primăria şi Consiliul local, la Runcu

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului” şi Şcoala Populară de Artă

– Nedei şi hramuri de Sf. Maria Mică

Organizează: Consiliile locale şi Căminele Culturale, la Bărbăteşti, Brăneşti, Cătunele, Leleşti, Licurici, Negomir, Padeş, Samarineşti, Scoarţa, Slivileşti, Turcineşti

* 9 septembrie 2012

– Evocare şi concurs literar In memoriam profesor Haralambie Bodescu

Organizează: Consiliul local, aşezămintele de cultură şi instituţiile şcolare, la Bustuchin

Partener: CJCPCT Gorj

* 14 septembrie 2012

– Expoziţie temporară: ,,Zilele Europene ale Patrimoniului”

Organizează: Muzeul Judeţean, la sediu

Partener: Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional, Biblioteca Judeţeană

– Hramuri şi nedei de Cârstov. Înălţarea Sfintei Cruci

Organizează: Consiliile locale şi Căminele Culturale, la Albeni şi Negomir

Festivalul lăutarilor gorjeni

Organizează: Consiliul Judeţean şi CJCPCT Gorj, la Bolboşi

Parteneri: Şcoala Populară de Artă, Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului’’, Consiliul local Bolboşi

* 16 septembrie 2012

Festivalul interjudeţean de folclor pastoral ,,Coborâtul oilor de la munte’’, ediţia a XX-a;

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Căminul Cultural,  la Baia de Fier

Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului’’, Şcoala Populară de Artă

* 24-30 septembrie 2012

– Zilele Gorjului, ediţia a III-a. Complex de manifestări cultural-artistice şi ştiinţifice de promovare a turismului gorjean. Spectacole folclorice, de teatru şi muzică camerală. Evocări ale personalităţilor Gorjului. Parade ale portului popular. Concert tarafuri tradiţionale. Târguri ale meşterilor populari şi de produse tradiţionale. Saloane şi expoziţii de artă

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, la Tg-Jiu şi în judeţ

Parteneri: instituţii culturale judeţene, aşezăminte culturale, primării şi consilii locale, organizaţii şi uniuni de creaţie, operatori turistici

* 24-27 septembrie 2012

– Festivalul cântecului popular românesc ,,Maria Lătăreţu”  ediţia  XIX-a/ Concurs naţional al interpreţilor vocali şi instrumentişti/ Spectacole de gală dedicate comemorării a 40 ani de la intrarea în eternitate a marii interprete

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului’’ şi CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu şi Bălceşti

Parteneri: Consiliul local şi Primăria Tg-Jiu, Liga Culturală ,,Fiii Gorjului” Bucureşti, Şcoala Populară de Artă, Posturi naţionale de televiziune şi radio

24 septembrie 2012

In memoriam Arthur Bădiţa. Pelerinaj, lansări de cărţi şi reviste literare, concurs zonal de poezie

Organizează: Biblioteca Judeţeană, Căminul Cultural şi Biblioteca ,,Arthur Bădiţa”, la Polovragi

Partener: CJCPCT Gorj

* 27 septembrie 2012

– Concurs folcloric: ,,40 ani de la trecerea în nefiinţă a  Mariei Lătăreţu”

Organizează: Muzeul Judeţean, Asociaţia Culturală ,,Maria Lătăreţu’’ Bălceşti, Consiliul local Bengeşti-Ciocadia, Editura BD Media, la Casa-muzeu ,,Maria Lătăreţu” din Bălceşti

* 28-30 septembrie 2012

– Simpozionul naţional ,,Satul românesc, sat european’’, ediţia a XXIII-a. Ziua Muzeului Satului Arcani – 45 ani de la înfiinţare

Organizează: CJCPCT Gorj, la Arcani şi Tg-Jiu

Parteneri: Societatea culturală ,,Jaleşul’’ Stolojani, Consiliul local şi Căminul Cultural Arcani* 30 septembrie 2012

– Ziua recoltei. Târg de produse tradiţionale. Concerte de muzică lăutărească

Organizează: Consiliul local, Primăria, instituţii culturale şi şcolare, la Ţicleni

– Sărbătorile toamnei. Complex de manifestări cultural-artistice

Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de Cultură şi Biblioteca publică, la Rovinari

– Sărbătoarea castanului. Manifestare culturală comunitară

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Căminul Cultural, la Bâltişoara/Runcu

Partener: CJCPCT Gorj

 

OCTOMBRIE

 

* 2-12 octombrie 2011

GORJFEST. Festival internaţional de arte vizuale/.Tabăra internaţională de pictură , ediţia a VII-a. Salon internaţional de  pictură. Inaugurarea Colecţiei de artă contemporană ,,Gorjfest”

Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu şi în judeţ

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului’’, USMO, USME Jilţ, Primăria Tg-Jiu

* 6-7 octombrie 2012

Zilele comunei Crasna. Întâlnire cu Fiii satului

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Căminul Cultural, la Crasna

Parteneri: Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului”, CJCPCT Gorj

* 7 octombrie 2012

– Expoziţie de ţesături şi costume populare vechi

Organizează: Căminul Cultural, la Muzeul Satului Bumbeşti-Piţic

Partener: CJCPCT Gorj

– Ziua Recoltei. Expoziţii de produse şi utilaje agricole. Târg al meşterilor populari. Spectacole artistice

Organizează: Consiliul local şi Primăria, la Tg-Jiu

Parteneri: instituţii culturale judeţene

* 14 octombrie 2012

Ceremonial religios, militar şi civil: ,,96 ani de la luptele de la Podul Jiului”

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj şi Primăria Tg-Jiu, la Tg-Jiu (Podul Jiului)

Partener: CJCPCT Gorj

– Nedei şi hramuri de Sf. Paraschiva

Organizează: Consiliile locale şi aşezămintele  culturale, la Alimpeşti, Bărbăteşti, Bâlteni,  Cătunele, Padeş, Săuleşti, Slivileşti, Stejari, Runcu, Teleşti, Turceni, Văgiuleşti

– Ziua Recoltei. Expoziţii de artă populară şi produse tradiţionale, spectacole artistice

Organizează: Primăria, Consiliul local şi Casa de Cultură, la Rovinari

* 19 octombrie 2012

– Concurs de împletituri nuiele şi decoraţiuni din seminţe şi frunze uscate. Expoziţie cu obiectele realizate

Organizează: Căminul cultural, la Bărbăteşti

Partener: CJCPCT Gorj

* 19-21 octombrie 2012

Festivalul naţional de umor ,,Ion Cănăvoiu”, ediţia a XX-a

Salon naţional de caricatură, ediţia a VII-a

Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu şi Runcu

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Biblioteca Judeţeană, Şcoala Populară de Artă, Consiliul local Runcu, Asociaţia Epigramiştilor din România, Asociaţia Caricaturiştilor din România, Societatea Umoriştilor Gorjeni, Liga Culturală ,,Fiii Gorjului” Bucureşti

* 20 octombrie 2012

– Simpozion: ,,Baia de Fier, zonă agroturistică”

Organizează: Căminul Cultural, la Baia de Fier

Partener: CJCPCT Gorj

* 20 octombrie-10 noiembrie 2012

– Toamna culturală. Expoziţii de carte şi de artă plastică, spectacole artistice

Organizează: Primăria, Consiliul local şi aşezămintele culturale şi şcolare, la Ţânţăreni

Partener: CJCPCT Gorj

26 octombrie 2012

– Simpozion: ,,In memoriam Gh. Dumitrescu-Bumbeşti”

Organizează: Casa de cultură, la Bumbeşti-Jiu

Partener: CJCPCT Gorj

* 27-28 octombrie 2012

– Mugur de cântec. Festival interjudeţean de muzică uşoară

Organizează: Casa municipală de cultură, la Motru

Partener: CJCPCT Gorj    

 

NOIEMBRIE

 

 

* 7 noiembrie 2012

Îţi cântăm de drag şi dor” – spectacol închinat memoriei Mariei Lătăreţu la împlinirea a 101 ani de la naştere

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj ,  Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului’’ şi CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu

* 12 noiembrie 2012

Nicolae Diaconu, contemporanul nostru. Evocarea personalităţii scriitorului, expoziţii de carte şi publicaţii, film documentar

Organizează: Biblioteca Judeţeană, la Casa de Cultură Ţicleni

Parteneri: Consiliul local şi Biblioteca orăşenească Ţicleni, CJCPCT Gorj

* 13 noiembrie 2012

– Inaugurarea colecţiei muzeale locale

Organizează: Consiliul local şi Căminul cultural, la Licurici

Partener: CJCPCT Gorj

* 14 noiembrie 2012

Inaugurarea colecţiei muzeale a localităţii Samarineşti

Organizează: Primăria şi Căminul Cultural, la Samarineşti

Partener: CJCPCT Gorj

* 15 noiembrie 2012

– Masă rotundă: ,,Promovarea educaţiei pe tot parcursul vieţii”. Deschiderea cursurilor Universităţilor populare din Gorj

Organizează: CJCPCT Gorj şi Căminul Cultural, la Baia de Fier

* 16-18 noiembrie 2012

– Expoziţie de artă populară

Organizează: Căminul Cultural, la Muzeul Satului Bumbeşti-Piţic

Partener: CJCPCT Gorj

* 19-23 noiembrie 2012

– Concurs de cusături populare. Expoziţie cu obiectele realizate

Organizează: Căminul cultural, la Bărbăteşti

Partener: CJCPCT Gorj

* 22 noiembrie 2012

– Târgul de toamnă. Expoziţii de produse tradiţionale şi artă populară

Organizează: Consiliul local, Primăria şi Centrul cultural ,,George Coşbuc” Tismana

Partener: CJCPCT Gorj

 

DECEMBRIE

 

* 1 decembrie 2012

Ziua Naţională a României. Ceremonial religios, militar şi civil. Complex de manifestări ştiinţifice şi artistice închinate evenimentului

Organizează: Consiliul Judeţean şi Prefectura Gorj, Primăria Tg-Jiu, Primării şi Consilii locale, instituţii şi aşezăminte culturale, la Tg-Jiu şi în judeţ

* 1-6 decembrie 2012

– Târgul de Moş Nicolae, ediţia a V-a

Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Primăria Tg-Jiu, Şcoala Populară de Artă, Palatul Copiilor Tg-Jiu

* 2 decembrie 2012

– Festival-concurs ,,Memorial Nicolae Vlad”

Organizează: Consiliul local şi Căminul Cultural, la Drăgoteşti

Parteneri: Şcoala Populară de Artă, CJCPCT Gorj, Fundaţia ,,Dăruie Vieţii Farmec” Tg-Jiu, Uniunea Sindicatelor Mine-Energie Turceni

* 15-24 decembrie 2012

Miracolul Crăciunului. Colindăm, noi colindăm …iarna. Complex de manifestări artistice închinate sărbătorilor de iarnă

Organizează: Consiliile locale, Primăriile, instituţiile şi aşezămintele culturale, în toate localităţile de reşedinţă din judeţ

* 16 decembrie 2012

Corala târgujiană, ediţia a VII-a

Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj,  Liceul de arte ,,C-tin Brăiloiu’’

– Şezătoare literar-muzicală: ,,E vremea colindelor”

Organizează: Căminul Cultural, la Bumbeşti-Piţic

                Partener: CJCPCT Gorj

* 16-22 decembrie 2012

Zilele Recunoştinţei. Complex de manifestări culturale închinate împlinirii a 22 ani de la victoria Revoluţiei române

Organizează: Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul local şi Primăria Tg-Jiu, instituţii şi aşezăminte culturale judeţene şi locale, la Tg-Jiu şi în judeţ

* 21 decembrie 2012

Alaiul obiceiurilor de iarnă

Organizează: CJCPCT Gorj, la Tg-Jiu

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Şcoala Populară de Artă, Ansamblul artistic ,,Doina Gorjului’’, aşezăminte culturale

* 24 decembrie 2012

Piţărăii/ Colindeţul/ Tradiţii şi obiceiuri de iarnă

Organizează: Aşezămintele culturale din judeţ.

 

 

Notă:

* Ianuarie – Decembrie 2012:

– Continuarea Programului cultural judeţean Conservarea memoriei culturale a Gorjului: colecţii muzeale şi monografii locale, iniţiat şi desfăşurat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj;

– Continuarea Programului cultural judeţean Meşteri şi meşteşuguri în Gorj (înfiinţarea de cercuri de artă populară pe lângă aşezămintele culturale din teritoriu), iniţiat şi desfăşurat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.

* Agenda culturală a anului 2012 este completată de:

– vernisajele expoziţiilor şi saloanelor de artă plastică ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, precum şi ale expoziţiilor şi saloanelor de fotografie artistică ale membrilor gorjeni ai Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România;

– lansări de cărţi ale membrilor Reprezentanţei Gorj a Uniunii Scriitorilor din România şi ale altor scriitori din judeţ şi din ţară;

– permanetizarea apariţiei unor publicaţii culturale: Revista Jiului de Sus, Portal Măiastra, Crinul satelor, Bilete de papagal şi Hazul ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj; Mioriţa novăceană a Casei de Cultură Novaci; Rădăcini a Căminului Cultural Baia de Fier; Interfluvii a Societăţii Culturale Rădineşti; Săcelata a Casei de Cultură Săcelu; Ad Mutrium a Casei de Cultură a municipiului Motru; Vestitorul a Căminului Cultural Stăneşti; Tradiţii teleştene a Căminului Cultural Teleşti; Freamătul a Primăriei şi Căminului Cultural Bustuchin; Onoare şi jertfă a Filialei Gorj a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război şi a CJCPCT Gorj;

– vernisarea unor expoziţii de artă plastică şi fotografică ale CJCPCT Gorj în ţări ale U.E;

– participarea la manifestările din cadrul Anului Culturii Române în Italia, prin organizarea Expoziţiei ,,Acasă la Brâncuşi” (bannere cu imagini ale creaţiei brâncuşiene, arhitectură tradiţională, datini şi obiceiuri gorjeneşti).