GUVERNUL ROMANIEI – MINISTERUL CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE

DE REȚINUT: AȘA CUM SE CUNOAȘTE, DOCUMENTAȚIILE PENTRU CARE SUNT SOLICITATE AVIZUL NOSTRU DE SPECIALITATE, SUNT PREZENTATE MEMBRILOR CZMI NR.11 PENTRU CONSULTARE, IAR, ÎN FUNCȚIE DE PROPUNERILE MEMBRILOR COMISIEI, SE ELIBEREAZĂ SAU NU AVIZUL DE SPECIALITATE.
Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr.11, numită prin OMC nr.3183/27.07.2022 (Anexa 16), cu secretariatul asigurat de către Direcția Județeană Gorj, organism științific de specialitate în domeniul protejării monumentelor istorice, fără personalitate juridică care cuprinde județele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinți, își desfășoară ședință în data de 04.04.2023, ora 10.00,

Reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură vor primi documentațiile în format letric și electronic, acestea vor fi însoțite de o declarație pe propria răspundere a proiectantului care să confirme faptul că documentația în format letric este identică cu cea în format electronic.

Direcția Județeană pentru Cultură Gorj – office@monumenteistoricegorj.ro sau directiajudeteanaculturagorj@gmail.com

Direcția Județeană pentru Cultură Olt -djcolt@gmail.com

Direcția Județeană pentru Cultură Dolj – djcdolj@gmail.com

Direcția Județeană pentru Cultură Mehedinți – directiamehedinti@yahoo.com

Ordin comisii 2018 (1)