GUVERNUL ROMANIEI – MINISTERUL CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE

Pâna la data de 15.05.2018 se pot depune  C.V- uri in vederea reorganizării Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice nr. 11 pentru mandatul 2018 – 2020, în baza art. 30 alin.(5) lit.e) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

CV- urile se pot depune pe adresa de email a Direcției Județene pentru Cultură Gorj: office@monumenteistoricegorj.ro , din acestea să rezulte activitatea în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil de-a lungul timpului și care să cuprindă proiectele avizate/studiile realizate /activitățile derulate.